Sağlamlar Orman Ürünleri A.Ş.

İŞİN KAPSAMI
 

 4.000.000 kcal/h kapasiteli, 12 Bar İşletme basınçlı, Ön ocaklı Hareketli Izgaralı talaş ve biyokütle yakıtlı kızgın su kazanı.2014