EKONOMİZER

 Ekonomizerler buhar, ısıtma ve enerji santrallerindeki kazanların baca gazlarından enerji geri kazanımı elde etmek amacı ile tasarlanmaktadır. Kazan baca gazlarının enerjisi; kazan besi suyuna aktarılarak kazanın termal verimliliğini artırır. Kazan arkası ekonomizer uygulaması kazan verimliliğini artırmanın en ekonomik yöntemidir.

 Ekonomizer uygulaması ile aşağıda belirtilen kazanımlar elde edilmektedir;

  • Kazan verimliliğinde artış
  • Yakıt tüketiminde azalma
  • Düşük baca gazı sıcaklığı ve buna bağlı olarak azalan emisyonlar

Ekonomizer ile kazan termal verimliliği %3 ile %4 arasında arttırılmakta, bu sayede enerji tüketimi ve emisyonlar azaltılmaktadır. Elde edilen yakıt tasarrufu ile de son kullanıcının ekonomizer yatırımı karşılığında elde edeceği amorti süresi kısa olmaktadır.

Ekonomizerlerin termal tasarımı baca gazlarının sıcaklığı, debisi, hacmi ve besi suyunun sıcaklığı ile debisi gibi parametrelere göre yapılmaktadır.