Multisiklon Filtre

 
ISIMEK kurum tutucuları, baca gazında bulunan kurumu tutarak sistemin diğer ekipmanlarının bu kurumdan zarar görmemesini ve kurumun daha kolay temizlenmesi için kullanılır.
ISIMEK multisiklonlar ısı ve korozyona dayanıklı malzemeden ve birçok küçük siklonun tek bir gövdede bir araya getirlimesiyle imal edilmektedir.
 
Multi siklon filtre EN 10025'e uygun sertifikalı sac ve özel döküm siklonlar kullanılarak imal edilmektedir. Yanma sonucu oluşan külleri bacaya ulaşmadan önce toplamaktadır. Siklonlarda baca gazından merkezkaç kuvvetinin etkisi ile küller ayrılır ve kül çarklı kovada toplanır. İlk olarak Taşyünü serilir ve daha sonra 50mm taşyünü üzerine alüminyum veya galvanizli sac ile izolasyonu yapılır.
Aşağıdaki malzemeler multi siklon filtrenin üzerine yerleştirilir.
Kurum tutucu üzerinde aşağıdaki ürünler bulunmaktadır.
-Üst kapak (temizlik siklonları için)
-Döner valf (Kül sıkışmasını önlemek için dişli ile çalışır. min.0.75kW)
-Alt kapak (kül sıkışmalarını gidermek için)