Asfalt ve Bitüm Depolama Tesisi

Asfalt Depolama Tesisi aynı çalışma sahasında birde fazla depolama tankı ihtiyacı duyulduğunda Isımek Makina tarafından yerinde imal edilip hizmete sunulur.

 

Belirlenen tonaj ve kapasitede sertifikalı ustalarımız ile imal edilerek hizmete sunulur.

 

TEKNİK BİLGİLER
Isımek Makina ve Kazan dik ve silindirik biçimde tasarlanıp istenilen kapasiteye göre müşterinin uygun çalışma sahasında kurulur.
6000 mm -15.000 mm yükseklikte üretilir.
St 37.2-St 52 malzemeden yapılır.
Kaya yünü ile izole edildikten sonra üstü Galvaniz ile kaplanır.
Isıtma ihtiyacı için taban serpantinleri konulur.