Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

MANİSA

Soma Termik Santralinde atık ısıları değerlendirme projesi kapsamında yapılacak dönüşüm işlerinin yapılması, ▪ Soma E.Ü.T. Start-Up (yardımcı) kazan temini, montajı devreye alınması yapım işi, 13.000.000 kcal/h 16 bar 250°C, ▪ 1 ve 2. üniteler YB Türbin Anistop ve Reglaj valfi ısıtma hatlarının, OB Türbin Reglaj valfi Isıtma hatlarının, YB ve OB türbin gövde ısıtma giriş ve dönüş hatlarının değiştirilmesi ve gerekli testlerin yapılması, ▪ Soma Termik Santralında kurulmuş bulunan mevcut bölgesel ısıtma sistemine yedek olarak kullanılmak üzere, 6 üniteden buhar sağlayacak biçimde gerekli dönüşümün yapılması ve mevcut sisteme adaptasyonunun sağlanması, ▪ 3. ve 4. üniteler buhar türbinlerinin ısıtma hatlarının değiştirilmesi, ▪ Soma EÜT 6.ünite bölge ısıtma sistemine ısı vermek üzere dönüşüm yapılması