Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

ZONGULDAK

I. ve II. ünite kazan kül siklonlarının ve taze hava hattının değişimi