Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü Hudutları İçinde Çeşitli Bölgelere Bitüm(asfalt) Depolama Tesisleri Yapım İşi

  • İŞİN KAPSAMI
    Asfalt depolama tesislerinin projelendirilme, inşaat ve mekanik işleri yapılmıştır. Tesislerin içeriğinde 11 adet 500 tonluk dik tip bitüm depolama tankları, 3 adet 40 tonluk yatık tip bitüm depolama tankları, 3 adet 1.000.000 Kcal/sa kapasiteli kızgın yağ kazanları ve 2 adet 60 ton kapasiteli kantarlar bulunmaktadır. Bölgedeki asfalt işleri için gerekli bitüm bu tesislerde depolanmaktadır.