O.D.T.Ü Orta Doğu Teknik Üniversitesi

İŞİN KAPSAMI
Su borulu kızgın buhar kazanı ve ekipmanlarının projelendirme, imalat, montaj ve devreye alma işleri yapılmıştır. Kazan doğalgaz ve sıvı yakıtlıdır, 65 ton/saat kapasitelidir, 18 bar basınç ve 300°C sıcaklıkta kızgın buhar üretmektedir. 47,7 MW’lık ısıl kapasitesi ile ODTÜ Ankara Kampüsü’nün tüm ısıtma ihtiyacı bu sistem ile sağlanmaktadır.
 
MÜŞTERİ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

 

YAPIM TARİHİ
2015-2016